is toegevoegd aan je favorieten.

Dronkemans praatje, uit de Snaakenburgsche courant, elk spreekt na zyn verstand. Voys: vreede best

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kloeke Mannen van verftant, Neemt de Wapens in de hand, Gaat den Vyant te gemoet, Met Pluymen op den Hoet, Toont u als een Batavier, Geeft den Vy&nd geen Quartier, Regtvaardigheid, Gaat boven Nyd, Word wel gezeyd, Wild zaam Ëendngtig Leeven, Godt is by den Scryd.

8.

Vrienden gelooft vry. den Oorlog is maar dwingelandy, 't ïs dat hy zoekt de vrye vaart, Zoo ons de Courant verklaart, Neen fprak de Americaan, Het zal 'er eerft nog anders gaan , Ik denk den Pruys, Is nog in huys, Vreeftgeengedruys, die zal op den Keyzer loeren, Als een Kat op de Muys.

«?•

den Keyzer fprak het zal wel gaan Het flimfte is den Turküaan, Anders wagte ik niet lang, Wv gingen onze gang, Zyn Generaal die fprak met vlyt, Myn Edele Majefteit, i Binnen het Jaar, Gelooft my maar, Zy zyn daar plat, Ons Volk moet verdrinken, Als een Maartfe Kat.

10.

Jaap die fprak tegen Kees, Nederland heefc nog geen vrees, Komt den Keyzer voor Maftricht, Men zal hem geeven ligt, Kruyt en Loot is alles klaar; Proviant voor twee drie Jaar. Ieder een Vat, Met edel nat, Volop en zat, Men zal den Keyzer, Helder blaafen na zyn gat.

n.

Vrankryk fchreef aan den Staat, Ik v/eet met den Keyzer raat, Ik (taa met de Leeuw gepaart, den Pruys is mee vergaart, Spanjen is mee by der hand, Voor ons lieve Vaderland, Komt hy maar, Wy bennen klaar, Binnen het Jaar, Wy zullen haar trafteeren, Of het Kermis waar.

12.

't Was 't beft voor allegaar, dat 't rondom Vreede waar, Als 't God den Heer behaagt, dat men elkaar verdraagt, Zwygen 't alderbeft, Ik laat het bly.ven voor de relt, Ik had geen tyd, Looft God met vlyt, Heb ik gezeid, Maar daar gaat niet boven, de verdraagzaamheid.

E Y N D E.