is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsch kabinet; van koophandel, zeevaart, landbouw, fabrijken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 164 )

S 9' Om Sesthalven tot Guldens te brengen.

REGEL.

Stel het opgegeevene getal nog eens een letter agterwaards, onder het eerfle: tel belde getallen op : fnijd de laatfle Letter af, en deel de eerften door 4. Het overfchot zijn halve Stuivers.

18 Voorb. Hoe veel Guldens zijn icoo Ses-

thalven ?

ICOO IOÖO

IIOOO

4

Komt/275-:-:

19 Voorb. En hoe veel Guldens zijn 7681

Sesthalven ?

7681 7681

84491 Rest. 11 $ is 5 ftuiv. 8 Pen, 4

Komt/2112:5:8 Penn.

% 10.