is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsch kabinet; van koophandel, zeevaart, landbouw, fabrijken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 16S }

es Voorb. Hoe veel Guldens zijn 6764 Agi»

fluiversjltikken ?

6764 4

16 is ƒ 1:12.

Komt ƒ 2705 :12:-

&3 Voorb. En hoe veel 9761 Agtfluivers* ftukken? Antwd. ƒ 3904:8: -

§ 12. O» Dertlendhalven tot Guldens te. maaken.

REGEL.

Vermenigvuldig het opgegeeven getal met 5 , deel het koomende door 8 , de uitkomst zijn, Guldens: en zo 'er iets overfchiet zijn het Stooter s of Sfle deelen van Guldens- — O/, neem , de helft vm het opgegeevene getal, en \ van de uitkomst, dan zullen deze belde opgeteld, insgelijks de Guldens aanwijzen.

24 Voorb. Hoe veel Guldens zijn 1436 Der*

Ijihidhalven ?

1436. Anders. 5 muit. .1*36

7180 - 718

Deeld. 8 179:10

Komt ƒ £97:10 ■

Komt ƒ 897:10:-

25 Voor