is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch kabinet; van koophandel, zeevaart, landbouw, fabrijken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(40

blijkt duidelijk uit de waarneeming van 8 aglivius, welke oude groeven in ltalierï ontdekt heeft , die weder met marmer zijn aangevuld, en in welken men werktuigen gevonden heeft , waarmede, eertijds, op dezelfde plaats marmer was uitgegraaven.

Deze en foortgelijke bewezene zaaken toonen duidelijk, dat zo wel onder, als bovenaardfehe wateren, voorzien van aardachtige en metallieke deeltjens, in de holtens, groeven en aderen der bergen dringende, en aldaar ftilftaande of alleen zagtelijk bewoogen wordende, onder zekere daarbij vereifcht wordende omftandigheden, den grondflag aan de fteenwording en voordgroeijing leggen kunnen» Dat de fteenen in grootte kunnen toeneemen, kan eeniger maate beweezen worden, uit de waarneeming van de Monconys, welke een fteen in een glazen kolf met water verfcheiden jaaren bewaard hebbende , dezen zodanig zag toegenomen, dat het glas moest gebrooken worden , wilde men den Heen 'er uitneemen.

Veelvuldige bewijzen van dien aart zoude ik kunnen te berde brengen — dan ik achte dit genoeg ter ftaaving van mijn vcorig gezegde, dat naamlijk de Delfftoffen aangroeijen.

Verfcheiden intuflchenzijnde gisfingen,aangaande de wijze van wording en voordgroeijing der Mineraalen: Ondertusfchen leert ons

ee»