is toegevoegd aan uw favorieten.

Twaalf leerredenen en eenige gebeden, ten gebruike van den gemeenen man.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doop en avondmaal ioj

"„ overtuigt dat hy geftorven was, zo is ook onze „ onderdompeling in het Water een teken dat wy ,, der zonden geftorven zyn. En is christus op„ gewekt tot heerlykheid des Vaders, u betaamt „ het in een geheel vernieuwt zalig leven te wande„ len".

Het oogmerk van jezus, by het inftellen des Doops, komt my eenvoudig voor dit te zyn: Zyne Belyders, door deeze plegtigheid , gelegenheid te geven om zich geduurig te herinneren dat ernstig oogenblik, waar in zy, vrywillig, uit zuivere overtuiging, zynen Godsdienst hadden aangenomen; waar in zy zich ftaatig verbonden hadden om een deugdzaam leven te leiden; verzekert van gods genadige vergeving hunner voorige zonden, om den wil van j ezus, zynen Zoon, hunnen Zaligmaker. Zulk een openlyke daad was, voor al in die tyden, zéér nuttig. Want, hadt men toen alleen door eene Belydenis het Geloof aan jezus betuigt, dan zou men Ugt, in zwaare tyden van vervolging, bezweken zyn. Hun geloof weinig bekent, zou hen voor de fchandt des afvals behoed hebben; de woorden : Ik geloof dat jezus is de Zoen des levendige» gods, zouden fpoedig kunnen vergeten worden , om dat zy de betekenis daar van minder zouden verftaan hebben. Maar nu zy door plegtig gedoopt te zyn, bekend wierden voor aannemers van christus en zyne Leer, zonderden zy zich ook af van de ongelovige Jooden en Heidenen. Voegt hier by, dat toen de buitengewone gaven des Geestes meest altoos den Doop vergezelden. Zy die dan afvielen maakten zich fchuldig aan de zonde tegen den Heiligen Geest; dat is zy

ver*-