is toegevoegd aan je favorieten.

Twaalf leerredenen en eenige gebeden, ten gebruike van den gemeenen man.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DÓOJ» EN AVONDMAAL. ïï^

f, myn' Schepper , myn' Onderhouder, den c 0 d en 3, den Vader van onzen Heere jezus christus, dat, f, hymy om zynent wille myne zonden genadig ge-

heve te vergeven": Kunt gy dit waarlyk en voof god en uw geweten zeggen, laat u dan door niemand afhouden van het ten Avondmaal gaan. Zo gy zoekt jezus, den Zone des ïevendigen gods, die ook voor u geleden heeft, vreest niet, houdt gedagtenis van zynen dood.

Ten flotte. Van alles, myfle Ëenvoudigen , w/ttgy in deeze Predikatiën, gehoort hebt, is het einde der za* he, vreest god, en houdt zyne geboden , want dit betaamt alle menfchen; want god zal yders werken in 't gerichte brengen , het zy goed het zy kwaad, prediker sji 13,14. God zegene onzer aller pogingen,

AMEN,

H