Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ft /Jw io' »**

VAN

VADERLANDSCHE

SPREEKWOORDEN,

OPGEHELDERD 7> O O R

j. y. M A R T I N E T.

jEN GEBRUIK E DER JEUGD EN IN DE SCHOOIEN-

T, A Ü S ï E R O AM, by

jOHANNES ALLARTy

Sluiten