is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten gedichten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 99 )

Die vlam zal nu, met enen zachter' gloed, Zich over mensch en vriend en.oudren fpreidem

Ik zal op 't graf, dr.t uw gebeent' bevat, Nog menig traan in ftille ftonden plengen:

En, win ik ooit een duurzaam lauwerblad, Die lauwren zelfs aan u ten offer brengen.

Wie nieuwlands naam, na menig vlugtig jaar. Herdenkt of hoort, zal dit ook tevens weten:

„ Hij werd bemind door anna pruyssenaar, i, Verloor haar vroeg, en heeft haar nooit vergeten."

Wet dezen moed hervat ik pligt en post; 'k Zal rustig ffaan, al wordt het heet in 't frrijdefil

Eens komt ook 't uur, dat ik word afgelost, En rust erlang van werken en van lijden.

'k Ontmoet u dan , uw Dochter naast uw zf': Gij-roept haar toe, bij 't vrolijk tegenzweveu: „ Mijn kind! zie daar uw' Vader! vlieg met mij In zijnen arm ! wij zullen met hém leven!" April 1-02. G 2