is toegevoegd aan je favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Overyssel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2ïó Tegenwoordige Stant.

Historie land , de gevoelens der overige Prövin-

regerjng cien 5 nopens de drie door hun voorge- I

egerjng bra^te ftukjcen gehoord hebbende , ter 1

bekorting van die Vergadering, een gefchrift inleverden, waarby zy alle de punten , over welken gehandeld was , onder- j fcheidden , in zulken welken van het beleid der Staten van de byzondere Gewes- \ ten afhingen , en zulken welken tot het bellier der Bondgenoten behoorden, en gevolglyk daar ter plaatze moesten behandeld worden. Die van de eerste foort wa■mlQa ren zeven in getal (s): en dewyl wy dit, ; #«-y?.'z>«/,tot beter verftand van ons Staatsbeftier bJ*%7' geduurende de ftadhouderlooze regering , niet onnut keuren , zullen wy hier opgeven , wat omtrent dezelve door Ridderfchap en Steden werd befloten. Men verftond dan : i. dat het al of niet aanftellen van Stadhouders behoorde gelaten te worden aan het goedvinden van ieder : Provincie ; 2. dat daar aan mede moesE gelaten worden , het vergeven van de Bevelhebberfchappen in de Steden en Sterkten , binnen ieder Provincie gelegen ; E 3. dat omtrent het bewaren der fleutels,! en het geven van 't woord, in de ftem-i mende Steden , moest gebleven worden! by het vorig gebruik; 4 dat de oeffe-| ning van regtsgebied over het krygsvolkj i in alle zaken niet zuiver tot den krygs-1 dienst behoorende, aan de befchikking der byzondere Gewesten moest overgelaten worden ; 5- dat de begev"ing vaal krygsampten, van die van Overfte en daar j