is toegevoegd aan je favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Overyssel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 Tegenwoordige Staat

geoepu- orde , ééne kolom van de bladzyde tóèItaten. wyzen , en de andere kolom gebruiken , om tegen ieder van deszelfs artikels die genen uit het oude te plaatzen ,. Welker^ daar mede eene , het zy meerder het zy minder , overeenkomst hebben. De orde der artikels van dit laatstgemelde , hier door verbroken zynde , is, van hun , die hetzelve in zyn verband begeeren te lezen , met behulp van de daar boven geftelde talletters gemaklyk weder te vinden. Alles , wat het Berigtfchrift van 1708. meerder inhoudt dan dat van 1657, is met curfive letters gedrukt; en het gene met deze inrigting nog mogt ontbreken , Om het onderfcheid tusfchen die twee op te maken , is door de Aanteekeningen, welken wy onder ieder artikel zetten zullen , verholpen. Ettelyke ophelderingen, welken tot beter verftand van deze ftukken dienftig konden geagt worden , hebben wy in de zelfde Aanteekeningen vervat,