is toegevoegd aan je favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

223 RE IZE DOOR EURO TA

hetwelk thans om 8 ünren des morgens is. Wil men daarentegen iemand in den zomer tégen denzclfden tijd verzoeken, dan moet men zeggen om 12 uuren, want te 15 uuren is dan, naar onze rékening, 11 uuren.des voormiddags. In hoe verre deze wijze- van tellen op de lévenswijze , zéden eh gebruiken der Italiaanen , die in verfcheiden hukten daarvan afhangen, invloed heeft, ff aar ik tot op een andermaal.

Ik wil liever van den indruk fpréken, dien het eerfte gezigt van Italië op mij maakte. Ik meende, ik zou eenen lusthof zien, en zag eene .woestenij. Civita vcchia voert dien naam met de daad, het wil zeggen eene oude ' Had, zij ziet, er ook oud en bouwvallig uit. Doch de haven is fraai en wél gebouwd, zij heeft, het voordcel , dat men in het geheel geen tol betaalt, maar het is eene volkomen vrijhaven, cn derhalven tc verwonderen , dat er geen Zweedfche fchépen naar toe gaan. De paufen hebben hier zulke groote vrijheden gegeven, om den koophandel in hunne llaaten te bevorderen. De inwoners der ftad hebben eene lelijke huid, een bleekgeel en lijkverwig aangezigt; de ongezondheid der lugt is, gelijk men zegt, wet grootftendcels daar oorzaak van, maar hunne luiheid en flaperigheid doet et ook veel toe; want geen menfehen op den aardbodem kunnen zo traag zijn , cn zo veel ilapen, als zij. De paus heeft daar twee fraaije en groote behoorlijk bemande fregatten. Behalven dezen zijn er 6 galeijen, waaröp alle gevangenen en misdaders gebragt worden, die met groote ijzeren kétens lopen, en vreeslijk rammelen, gelijk in Marfeille enteïo»lon. Oudheden vind men in de ftad niet, maar niet verre buiten de Itad ziet men het bad van keizer trajaan ;