is toegevoegd aan je favorieten.

Zedelyk schouw-tooneel der menschelyke hartstochten en daaden. Of Tooneel-stukken van vernunft en smaak.