is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van Philadelphus aan zijnen vriend, ter beöordeling van het boek, genaamd: De doop der kinderen verworpen, en der bejaarden verkoren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1È4- Hde beöordeelende brief.

vermeenigvuldigen, en hem tot een groot yölk Hellen, ja tot een vader, van vele volken maken zoude. XII. 2. XVII. 5- Dat hij, hem ook tot een zegen ftellen zoude, en dat in hem alle geflagten des aardbodems zouden gezegend worden, XH. 2, 3. of gelijk dit XXII. 18. nader verklaard wordt, in zijnen zade. Vooras, dat .hij het land Canaan aan hem , en zijnen zade, .geven zoude, om daar in te woonen, en dat erfeiijk te bezitten. XIII. 14, 15. XV. 1S-21.

Wat moest nu Abraham , van zijne zijde, in dit Verbond doen ?' opregtelijk wandelen voor het aangezigt van den eenen waren God., XVIL 1. Steeds in hem gelooven, of een beftendig,vertrouwen op'hem.ftellen, XV. 6. En hem, in alle dingen , zonder uitbeding , gehoorzamen. XXII.

12.- 18. XXVI. 5-

Dit Verbond tusfchen God en Abraham werd wel met zulke plegtigheden, als naar de wijze van dien tijd gebruikelijk fchijnen geweest te zijn,.ge* floten, Gen. XV. Maar XV;H< voegt God nog daar bij het teeken de Befnijdenis, willende, dat Abraham dit teeken des Verbonds zou dragen, ten bewijze, dat hij met Go.d'dit, wedejH Zijdsch Verbond had aangegaan.

Edoch, zijn hier geen meer- Verbondelingen, dan God en Abraham? antwoord ja! 'God rigtte dit Verbond ook op met Abrahams zaad. Alje de beloften die God aan Abraham deed, en alle de voorwaarden die hij van hem eischte , deed en eischte hij ook aan, en van, Abrahams zaad; gelijk ook het teeken des Verbonds niet alleen van Abraham, maar ook van zijn zaad moest gedragen worden.

• " i j' 1:' — «l Staae