is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe weereldt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Driehonderd Tweeënveertigste Brief. 233

door de Romeinen tot de grootfte volmaektheid gebragt. Men vindt flechts eene eenige werkplaets, ter zijde der kerke van St. Peter gefticht, waerin men het geheim heeft om brandverf of glasftof te maken, en daermede allerlei koleuren naertebootfen. Dit zijn als kleene vierkante pennen, omtrent een vierde duims op ijdere zijde breed, en meer dan een' duim lang. Men kan hun, met het fcherp van een' kleenen ha? rner, eene gedaente geven naer men begeert, zonder te vreezen dat zij onregelmatig zullen af-r breken. Zij zijn bovendien van eene onveranderlijke vastheid, fchittering' en kleur.

De fchilder, die een tafereel wil fchilderen of naerbootfen, heeft voor zich groote banden van platte fteenen, befpreid met eene foort' van mastik, die, hard wordende, dc grootfte vastheid verkrijgt. Hij verdeelt vervolgens zijne kleene pennen van brandverf, in fchakéringen gefchikt, als in de vierkanten der letterzetteren Op de drukkerij; en tusfehen het tafereel, dat hij moet naerfchilderen, en zijne brandverf geplaetst, boost hij zijne fchilderij naer, door zijne verfchillende ftukken brandverf of glaspennen met kleene Hagen in de mastik te doen dringen, De hebbelijkheid om ze te bewerkeri, en zijne kundigheid van het teekenen, belet hem zich te. bedriegen omtrent de ftukken, welken hij moet gebruiken, en met zijn hamer fnijden en plaetfen. Het voltooide tafereel vertoont eerst eenige ongelijkheden; maer wanneer alle de deelen fiunne vastheid verkregen hebben, neemt men,.

P 5 $