is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe weereldt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 De Nieuwe Reiziger.

zijne toevlugt tot eene andere bewerking, die bijna overeenkomt met die geene, waermede men eenen fpiegel polijst. Het wordt alzoo gelijk en effen, en fomtijds alzoo glinfterende. Gij befeft wel dat deze manier, om de fchilderkunst naertebootfen, flechts voor groote voorwerpen gefchikt is, en niet tevens de fraeiheid en bevalligheden van het penfeel van Albane kan voortbrengen.

Deze werken zijn zeer kostbaer, niet alleen door den prijs der brandverf, maer ook doorde ongemeene duurte van den arbeid. Een tafereel, gelijk dat van Christus Verheerlijking op Tabor van Rafaël, zou meer dan twintig duizend kroonen kosten. Oordeel dus van den onmetelijken rijkdom dezer kerke, waervan alle de fchilderijen ingelegd werk zijn of moeten zijn. Allerlei andere foort kan in deze kerk niet in ftand blijven, de ongemeene dikte harer muren, de meenigvuldige marmer, welken zij befluit, hare uitgeftrektheid , haer fland zelf aen den voet van eenen heuvel, verwekken 'er eene vochtigheid, die in weinig tijds de tafereelen, die zelf met olijverf gefchilderd zijn, doet vergaen „ eene zwarigheid, welke men voor het ingelegd werk niet behoeft te vreezen. De meeste fchilderijen , het zij van altaren, het zij van koepelen, zijn reeds op deze wijs uitgevoerd; en men werkt onophoudelijk om het overige in denzelf-. den ftaet te Hellen.

Aen den voet van vier groote platte zuilen, <jie de koepel onderfteunen, zijn vier altaers of

ka»