is toegevoegd aan je favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe weereldt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

agd De Nieuwe Reiziger.

zelfde wijs uitgehouwen, en de Befluiten va» eene Kerkvergadering', welke hij tegen de beeldilormers hield, een ftuk halfverheven beeldwerk, vertoonende Nero, terwijl hij de ftraf van StPeter en St. Paulus beveelt; een gedeelte van den brief der oveigifte, door de Gravin Mathilda aen den Heiligen Stoel gedaen, enz. Maer het dierbaerfte onderaerdfche hol is het geene men de Belijdenis van St. Peter noemt, die on* middelijk onder het groote altaer geplaetst is, Men daelt 'er in door twee trappen, omringd door eene marmeren baluisterbalie, verlicht met honderd zilveren lampen, die altoos branden. Deze grot, zegt men, is gebouwd door St.Anakletus, een' der opvolgeren van St. Peter, ten behoeve van de Christenen, die 'er hunne godsdienstoefeningen in verrichten; men voegt 'ei* bij dat hij het heilige gebeente van den Prins der Apostelen aldaer beitelde, en dat men het bewaert ip een kleen verwulf, door eenen metalen poort gefloten.

Ik zoude niet eindigen, indien ik in de bijzonderheden , die alle de deelen van dezen tempel verfieren, wilde treden; maer een wonderwerk , dat ik niet ftilzwijgende kan voorbijgaen, is het groote aental van kameren, in de dikte der muren of op de verwulven geplaetst, zonder dat het uitwendige fieraed eenigzins daerbij lijdt, als ook de gallerijen, die tot geheime vertrekken dienen, en de trappen, die tot de bovenfte gedeelten leiden, en onder welken fommigen WO vernuftig gemaekt zijn, dat men 'erlastbeesten.