is toegevoegd aan je favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe weereldt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Driehonderd Tweeënveertigste Brief. 337

ten tot de daken kan doen opklimmen; het is eindelijk de toeftel der fteenen en de vastheid van het metzelwerk; doch deze bijzonderheden zijn niet gefchikt voor eene befchrijving, en kunnen alleen van belang zijn voor die geenen, die haer op de plaetfen zelve befchouwen.

Uit alles, wat ik gezegd hebbe, volgt dat de kerk van St. Peter te Rome, de hoofdftad der weereld' waerdig, en waeraen de beroemdfte kunftenaers van allerlei foort' niet opgehouden hebben federt twee eeuwen te werken , het grootfte en uitmuntendfte gebouw is, dat ooit bij eenig volk en in eenigen tijd, ter eere van den waren God, gefticht is.

Men heeft fommige feesten in het jaer, gelijk het feest van St. Peter, of de heiligverklaring van eenigen Heilig, wanneer men de kerk op eene bijzondere wijs verfiert. Het naekt der muren , het ligchaeni der platte zuilen, het lijstwerk, met één woord alles, behalve de gedeelten, die vooruitfpringen, wordt bekleed met banden van karmozijn damast, die voor de bepaelde plaetfen gefchikt, en met gouden boordfelen en fran» jes verrijkt zijn. Deze verfiering, gepaerd met een groot aental van lichten, met kunst' verdeeld , geeft aen het binnenfte dezer kerke, in deze gelegenheden, de grootfte pracht en heerlijkheid. . Mij blijft nog overig te fpreken van de drie beroemde Bouwmeesteren, die het meeste deel aen hare (lichting gehad hebben.

Lazarus Bramante, geboren in het jaer 1444, op het grondgebied van.Urbino» beöeffendezich

eerst