is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe weereldt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 De Nieuwe Reiziger.

in deze vermaerde gallerij van Florence verwondert. Ik heb u flechts een kleen gedeelte van deze onmetelijke verzameling kunnen aenwijzen; want men zou niet dan te veel tijd en oplettendheid moeten belleden, indien men 'er alle de fchoonheden van wilde ontvouwen. ^Misfehien zult gij mij vragen, of het mogelijk is dat men, na dit alles, te Florence nog gedenkftukken vindt, bekwaem om de nieuwsgierigheid van een' vreemdeling optewekkeh. Ik zal u antwoorden dat 'er verfcheidén anderen zijne bëfchouwingen en zelfs zijne verwondering waerdig zijn. De paleizen en kerken wijken nergens in voor alles , wat men hierin voortreffelijkst ziet in geheel Italië. Maer vergun mij* eer ik hier omtrent in eenige bijzonderheden trede , dat ik eenige aennmerkingen van een* bekwamen kenner voorftelle: zij zijn van den heer Cochin, die de kunflen verëert door zijne begaefdheden omtrent den fmaek der bouwkunde , die in deze ilad heerscht. „ De bouwkun„ de te Florence, zegt hij, is in het algemeen „ van een' goeden fmaek, 't geen des te merkj, waerdiger fchijnt, omdat in bijna alle de andere fteden van Italië de fmaek geheelenal s, bedorven is. Door zich met alle raagt op ,> het nieuwe toeteleggen, heeft men hetdenk„ beeld van het fchoone verloqren: de buiten9, fporigfte grilligheden worden 'er in debouwkunde ingevoerd en meest toegejuicht. Men moet 'er echter van uitzonderen eenige kunftenaers of liefhebbers, die deze nieuwighe-

„ den