is toegevoegd aan je favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEVOLGEN ONZER DAADEN. 93

gevolgen daarvan affchrikken, die uwe kwaade ■daad ge wislyk, maar misfchien eerst in 'tvervolg, voor u en anderen zal hebben. Gy leeft, gy werkt immers niet voor eenige dagen of jaaren; gy leeft, gy werkt voor honderde, voor duizende van jaaren, voor de eeuwigheid; en indien gy dit bedenkt, hoe ligt zal 't dan niet vallen, het goede ook als dan te doen, wanneer het u thans geen zigtbaar voordeel toezegt, en het kwaade ook als dan te vlieden, wanneer het u thans nog zo veel gewin en genoegen belooft.

Weeg, ten vierden, myn waarde Medechristen ! weeg de gevolgen van het goede en van het kwaade , tegen malkanderen op , wanneer gy een van beiden kiezen moet, en verkies en doe dat, 't welk u en anderen de grootfle, de duurzaamfie voordeden en genoegens verfchaffetf kan. Vergelyk het vlugtige, fchielyk voorbyftroomende vermaak, 't welk de kwaade daad u tegenwoordig verfchaft, met de langduurige kwelling, welke zy voor u bereidt; het oogenblik van den zondigen wellust met de jaaren van vergeefsch berouw, die eenmaal daarop volgen; de ongebondene vryheid, waarmede de dwaasbéid en ondeugd u thans tot zich lokken, met,

de