is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S.30 OVER DEN AGTERKLAP.

wordt 'er gemeenelyk door gefticht. — Meermaalen is zulk een misflag reeds voorlang gefchied, federd lang betreurd en vergeeten. Hy, die denzelven beging, heeft nu eenen goeden naam, en geeft zich alle moeite om denzelven door een geregeld, pligtmaatig gedrag te bevestigen. Hy is een braaf, nuttig medelid der menfchelyke famenleeving geworden, en bewyst zynen medemenfchen in zyn ampt en beroep menigerhande gewigtige dienden. Nu treedt 'er een nieuwsgierige, of kwaadaartige agterklapper te voorfchyn, die de geschiedenis dier feil, van dien misflag, als eene belangryke ontdekking, als een zeer zonderlinge, aartige, maar weinig bekende byzonderheid met eene geheimzinnige houding in 't cor luistert, van de eene plaats naar de andere draagt, haar met nieuwe omftandigheden optooit, haar daardoor eene nog belagchelyker of haatelyker draai geeft, en daarby iedereen het ftiizwygen oplegt. En nu is de goede naam van dien perfoon, die zich federt verbeterd had, geroofd; zyn aanzien, dat hy werkelyk verdient, wordt verzwakt of gaat misfchien geheel en al vjrlooren. Nu ondervindt hy de uitwefkfels der kwaadfpreekendheid, wordt 'er neêr-

flag-