is toegevoegd aan uw favorieten.

Robert, of De struikrovers; tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9S ROBERT, of de STRUIKROVERS; LAATSTE TOONEEL.

DE VORIGEN, ROSINSKY.

ROSINSKY, toefckietende. y zyn geëindigd. Herken, in Rofinsky, uw'bloedvrind, den zoon van den graaf van Berthold.

DE GRAAF.

Wat zegt hy van Berthold?

ROBERT met ontroering. Gy de zoon van Berthold?

rosinsky, zeer fchielyk. Myn vader heeft het bericht, door u gezonden , den keizer overhandigd. Het verhaal van uwe aanflagen hadt hem vergramd:; maar uw eerbied voor den ongelukkiger, uwé edelmoedigheid, uw grootheid van ziel, die u doet bewonderen tot in uwe iiiterftens, hebben de hoop aan uw geflacht wedergegeven. Sedert een maand getuige van uwe verheven daaden, heb ik geTchreven: uwe rampen hebben den vorst bewogen, onze wenfchen zyn vervuld, en ziedaar uw pardon.

By geeft hem een papier. ROBERT, met-verrukking. Myn pardon !... Ach, myn vader!... myn pardon !... (Droevig.) en dat myner makkers?...

ROSINSKY. Is ook toegedaan, zo zy zweren den ftaat onder u ts dienen, als een vrykorps van Jigte troepen.

R O-