is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS.

439

geheele verbijstering des verdands, en vroome dvveepende geestdrijverij , zoodat zij zich verbeeldden , met hemelfche gezichten en openbaringen verwaardigd te worden, terwijl verwaande trotsheid het hart van anderen vervulde, zich eenen hoogeren trap van Godzaligheid en verdienden toefchrijvende, en aanfpraak makende op den eerbied, het geloof, en de gehoorzaamheid van andere Christenen. Van het één en ander zal ons de Gefchiedenis, in het vervolg, voorbeelden opleveren.

Terwijl, bij deze vervolging, zoo vele Christenen bever alle kwellingen, ja de dood zelve ondergingen, dan dat zij aan het Christendom ontrouw worden, en dat verloochenen zouden, en anderen zich in woestijnen een kommerlijk en ellendig leven getroostten, waren anderen, en wel in een groot aantal , van het Christendom afgevallen. Niet gelijk voorheen wel een enkele, door de felheid der pijnen vermeesterd, maar thans, bij geheele fchaaren, terdond bij het eerde ontdaan der vervolging en op het eerde dreigen. Dus verhaalt ons dionysius (*), dat, zoodra het bevel van decius te Alexandrië aankwam, en eene algemecne ontdeltenis verwekte, velen van de aanzienlijkde en vermogendde Christenen terdond, door vrees gedreven, opkwamen, om aan dit bevel te gehoorzamen; anderen verfchecnen, door zekere posten of bedieningen , die zij bekleedden, genoodzaakt; anderen, door hunne bekenden gedaagd , en bij naame opgeroepen, namen deel aan de

on-

(*) Eij euses. Hist. Eccles. VI. 41.

Ee 4

II

BOEK VII

Hoofdfl. ia C. G. [aar 235tot 251.

Vele Christenen vallen van hun geloof af.