is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 87

fchen famenkomen, en hoe onvoegzaam is dit, voornaamlijk in gebouwen, die aan den dienst van God zijn toegewijd! en de aanleiding tot deze wanvoeglijkheid was een Bijgelovige eerbied van den Vorst, jegens de Apostelen, en de waan, dat zijne ziel nut zou trekken uit de deelneming aan het openbaar gebed. Ondertusfchen werd zijn voorbeeld van de volgende Keizers nagevolgd, en de Bisfchoppen beweerden weldra , dat de Priesterlijke waardigheid aan de Keizerlijke gelijk was, en zelfs op heilige plaatzen den rang boven dezelve had (*), en begeerden dus insgelijks in de Kerken begraven te worden, tot dat eindelijk dit voorrecht ook den overigen Christenen vergund is, om in de Kerken, oi in eene gewijde aarde, op Kerkhoven, bij de Kerken , begraven te worden, naarmate zij in ftaat waren, om dit voorrecht te kunnen betalen.

In laater tijd heeft men de ftichting van verfcheidene Kerken te Rome, en bijzonder van ecneDoopKapcl, (Baptisterium,) aldaar, doch zonder eenig bewijs , aan den Keizer konstantyn toegefchreven. Zckerer gaat het, dat hij de Stichter is geweest van eene Kerk te Jerufalem , op de plaats van jesus Opftanding, of boven het Heilige Graf van den Zaligmaker , welke Kerk, die alle anderen overtreffen moest, eusebius breedvoerig befchrijft (f.). Een Beeld en Tempel van venus had tot hier toe deze heilige plaats ontreinigd; konstantyn

( * ) Sozomen. Hist. Eccles. Libr. II. Cap. 34. (f) Vit, Conftant. Libr. III. Cap. 21.

F4

III

boek II

Hoofdft. na C. G. Jaar 313 tot 337'

Kerk der Opftanding of van het H. Graf.