is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 91

de hand nemende, zwoer hij, dat hij niets van de misdaden wist , daar men hem van belchuldigd had. De gezamenlijke Geestelijkheid dankte God, de Maagd maria, petrus, en alle de Heiligen, in blijde lofzangen, voor deze uitkomst. Tegen de moordenaren werd het vonnis des doods uitgefproken, maar leo bad voor hen bij karel , zoodat zij enkel met ballingfchap gedraft werden.

In datzelfde Jaar 800 nam karel eindelijk volkomen] ook den naam en tijtel van de hoogde magi aan, welke hij reeds ecnigen tijd te Rome had uitgeoefend. Als hij op het Kersfeest, (waarmede toei het jaar in deze hoofddad begonnen werd, hetwell de oorzaak is, dat fommigen het jaar 801 hie meiden in plaats van het jaar 800,) in de Pieters kerk, voor het graf van petrus, van het gebet opdond, zette leo hem eene kostbare kroon o) het hoofd, waarop de geheele tegenwoordig zijnd volksmenigte driewerf uitriep: „ Leven en zegeden door God gekroonden augustus karel! de " o-rooten en vreedzamen Keizer der Romeinen! leo, die hem en zijnen zoon zalfde, wierp zie nu het eerst voor hem neder, en bewees hem zi r,en eerbied, als zijnen Keizer. (*).• karel zeid naderhand, hij zou op dat groote Feest niet in d kerk gekomen zijn, als hij geweten had, wat hic gefchieden zou , zoo zeer mishaagde hem in h< eerst de tijtel van Keizer. Ondertusfchen is In

zei

(*) anastas. egimiard ann. ad. a. 801. Au Lair.bec. ad. eur.d. a. etc.

IV

boek I

Afdeel.

IV Hoofdft. na C. G, Jaar 622. tot 814,

karel

wordt

Keizer ' van het [ Westen.

I |

1 1

1

e e r :t :t :r K