is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 KERKELIJKE

na C. G.

Jaari5S2, tot 1700.

licht, dat hij aan de Staten van Holland opdroeg, maar dat aan dezen zeer mishaagde (*). Vinnig waren zijne uitdrukkingen in die opdragt tegen de Hervormde geestelijkheid , welke hij befchuldigde van, door het invoeren van den gemelden Katechismus , de verftanden der jeugd te vergiftigen , achtende hij hunne leerwijze fchadelijker, dan een' vijandelijken inval , of verderfelijken brand in eene goede ftad. Hevig was de twist, waarin de man zich daar door wikkelde met de Hervormde geestelijkheid , voornamelijk met de Predikanten van Delft, arend tcornelissen en reinier donteklok. De twist werd openlijk gevoerd in het jaar 1578 te Leyden, ten overftaan van eenige afgevaardigden uit de vergadering van Hollands Staten , die denzelven eindelijk afbraken, en koornhert zwijgen oplegden. Een diergelijke openbare twist en mondgefprek werd vervolgens mede in de tegenwoordigheid van Hollands Staten gehouden ten jare 1583 in den Haag, tusfchen koornhert en saravia; maar ook die twist had geen ander gevolg , dan aangroeijende verbittering der partijen. Op de rust der kerk had deze twist met koornhert geen' nadeeligen invloed. Alleen fcheen het, dat, onder de hand, het getal der genen, die aan zijne gevoelens min of meer hun zegel hechtten, ftaêg aangroeide. Velen werden te dezen aanzien van onregtzinnigheid verdacht gehouden. Onder

de-

(*) Hetzelve wordt gevonden ook in zijne werken, III D. bl. 460.