is toegevoegd aan je favorieten.

Voor godsdienst, deugd, en vaderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AEN M IJ N

VADERLAND.

Ik nam, van heilig vuur doordrongen,

Mijn zwakke cijther in de hand; Met wellust heb ik fteeds gezongen

Voor Godsdienst, Deugd, en Vaderland, De vruchten van mijn fchamel poogen

Bragt ik, met ftillc ncdrigheid, Mijn Vaderland! u onder de oogen —

'k Had ze u ten offer toebereid. Mogt nu de hoop mijn harte ftreclen

Dat ge in uw' goedkeur, in uw gunst, Mijn tedre zangeres deedt dcelen — Wat fpoorflag voor mijn zwakke kunst!

Dan,