is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling van de stuurmans-konst. Waar in verscheidene voorstellen, die op zee haar nut hebben, voorkomen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8i )

is en dus was het ten tyde der obfervatie 8 uur ,5/ 50' waare tyd te Greenwich, op de tyd toen de obfervatie onder een onbekende Meridiaan gedaan wierd.

Nu vind men zeer naauwkeurig de obfervatie der waare tyd van 't oógenblik der obfervatie voor die Meridiaan, door de Maans hoogte, (ziehier vooren) 't welke geeft, voor de waare tyd

8 u: 4' 27 Merid: der obfcm 8 u: 15'50 te Greenwich

Verfchil in tyd 1 r. 23 dat de plaats bewesten Greenwich legt = aft 50' 45

NB. Men moet de Maans ascentio recla Deel: en Zons ascentio refta voor 8 uur, 15 m„ 50 feconden bereekenen.

Greenwich legt op 16° 31'

de obfervatie bewesten 2?/5<^45

gecalculeerde lengte 13° 41' 15 uit de gedaane obfervatie.

'Er zyn nog verfcheidene wyze om deeze distantie door reekening te corrigeeren, welke in gebruik zyn, die van de Chev alier , deBorde en nog een Engelfche Wyze, zal ik hier haten volgen, en die vergelyken met een ander Exempel door de voorsz. Tafels bereekent, in de verzameling van obfervaties die wy aan Boord de p Me-