is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek by het Groot tooneel van den tegenwoordigen oorlog [...] met een byzonder byvoegsel van Parys.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74

M E.

M E.

Oostlyk van Tweebrugg. ten Z. W. van Creutznach aan de Rivier Glan. — Er is eene Glasblazery.

MELUN, groote Stad in Isle de France, aan de Seine 10 u. ten Z. O. van Parys; in drie deelen door de Rivier verdeeld, en met twee fteene-Bruggen vereenigd.— Zy handeld op Parys met Graanen, Meel, Wynen, en Kaas.

Menden, kleine Stad aan de Beek Holm QHoo?i) die een halve H. van daar in den Verloopt.— ten N. van Jferlohn ten Z. van Unna.

Sainte-MENEHouxT, Stad inChampagne in een Moeras, aan de Aisne tusfchen twee Rotfen ion. N. O.van Chalons, 911. Z.W. tenW. van Verdun, dus fchier in 'tmidden op de Landftraat tusfchen Verdun en Chalon. -—■ 7y heefteen Kasteel op de hoogfte dier Rotfen. --—■ Doch alle Vestingwerken zyn geflecht.

Meppen, Stad in 't Bisdom Munfter aan den famenioop der Ems en Haafe, 6 u. ten N.van Lingen, ia 1761 door de Franfchen belegerd en ingenomen. Een groot deel der Stad is toen verbrand.

Merciiingen, (Morange) kleine plaats in Duitsch Lotharingen to u. N. O. van Nancy op de Landftraat.

Mersich, Steedje en klein Diftrict in Loth. 4 u. N. W. ten N. van Saar-Louis aan de Saar.

Me rvi lle, Vlek in Fransch Vlaand. aan de Ley 4 u. ten Z. van Casfel, in het bosch van Niepe.

Mery, Sur Seine, kleine Stad in Champagne 5 u. N. W. ten N. van Troyes aan de Seine; boven en beneden deeze Stad verdeeld zich de Seine en maakt twee langwerpige zeer fmalle Eilanden.

Meschede, Steedje van 't Hertogd. Westphaalen, aan de Roer 3 u. ten Z. van Arensberg.

Messin, 't Land van Mesfïn, (d.i.'t Land rondom Metz), eene Provincie of Landftreek in Frankr. tusfchen de Hertogdommen Luxemb. ten N., Lotharingen ten Oosten en Zuiden en Bar ten Westen en Noordwesten.De voornaamfte Rivieren, die er door loopen zyn de Moefel, — de Seille, die by en in Metz zich met de Moefel vereenigd. De Orney of Omain , die in de Mame loopt,— die in den Moefel en de Soonnè. (Zie de Befchryvingen dier Riv.) Het Land is vry vruchtbaar in Wynen, Graanen en Boomvruchten. DeHoofdttad van dit Lar.dfchap is

METZ, zeer fterke Vesting van Frankr. en Hoofdftad van 't Land van Mesfin tut fchen de Moefel en Seille waar zy zich vereenigen. De Stad is verdeelt in Oude, die de grootfte is, en Nieuwe, die beter gebouwd is.—Behalven haare uitneemende Vestingwerken heeft zy nog drie Citadellen.—- Onder de publike Gebouwen munten uit het Krygs-Hospitaal dat 2yns gelyken in Frankr. niet heeft. de Barakken , en twee fchoone Bruggen. —. Er zyn 5827 Haardfteden en 't getal der Inwooners loopt op omtrent 36000; ook zyn er veele Joden, die hier eene byzondere Wyk of Kwartier en eene Synagoge hebben. In 1760 is er ook eeneKoningl. Maatfchappy der Weetenfchappen opgericht. Veel Handel wordt er gedreeven. De ingelegde Mirabellen , Bramboozen en andere Confituuren van Mets zyn zeer gezogt.

MEURS, (klein Vorftendom), ligt tusfchen de Hertogd. Cleef, Berg en Gelder en 't Aartsbisd. Keulen, is 'flechts 2 u. lang en omtrent ook zo breed. De Rhyn maakt de Oostlyke Grensfcheiding. ■— Te voren was het een Graaffchap, en hoorde toe aan