is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsteldamsche jaarboeken, behelzende de merkwaardigste geschiedenissen; welken, zo binnen de stad als daaromtrent, zijn voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORNAAMSTE GEBEURTENISSEN, xi

1578. Naamlyst der uitgeleideRegéenng en Geest-

lijkheid. . . . Bl. 166

Anderen de Stad ontzegd en ingedaagd. 168

Zeldzaamheid dier gebeurtenis. . iWrf.

Minnebroeders Klooster gep'cnderd , en andere plaatfen door de Onroomfchen bezet. . . . jög

Verkiezing der nieuwe Regeering. . 170

De Oude Kerk voor de Gereformeerden bekwaam gemaakt. • . T71

Datheen deelt aldaar bet Avondmaal uit. ibid.

Order tot het verkoopen der Roomfchen Kerkfièraadjeb. . .

Invoering van den Hervormden Godsdienst, op de Dorpen. . .

Verrichtingen der Nieuw aangestelde Regeering. . ,

Beeldft'a-min». Verandering in de Stads bezetting; . . . I74

De Vaart op Spanje verboden. Wrakken uit het Y gebaald. . . ibid.

Amfteldam weigert de heffing van den iooften penning. . . 175

Stemt in de nadere Unie. . . ibid.

Eenige Geestrijke Gebouwen tot andere gebruiken bekwaam gemaakt. . 176

Dr. M. J. Koster; zyn gedrag. . 177

1579. Bepaaling van de Stad ten aanzien van

de Unie. . . . 178

Amfteldammers trekken naar Maaftricbt. 179 Verandering in de Schutterijen gemaakt, ibid. Verandering ten aanzien van het Oude St.

Jorishof. . . . 180

St. Lucas Gild. . . ibid.

1580. Inhaaling van Willem den I.; verandering

door hem gemaakt in de Schutterijen . ibid. Keur tegen de Roomsehgezinden. . 182 Raadplecging over de Opdragt aan Willem den Iften. . ibid.

B a 1580.