is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsteldamsche jaarboeken, behelzende de merkwaardigste geschiedenissen; welken, zo binnen de stad als daaromtrent, zijn voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORNAAMSTE GEBEURTENISSEN, an

1586. Soldaaten GasthuisgeftitjJtt, en Mandcmaa-

kers Gild opgericht. . . 196

1587. Leicesters, toeleg op de Stad, en verde¬

re handelwijzen. . . . 197

Zijne tweede komst alhier, en ondekking

zijner oogmerken. . . . 198 Moedig gedrag van den Burgemeester

Boom, enz. . . . 200

Leicesters vertrek en oogmerken. . 201 Oprichting van de kleine Vleeschhal. . 20a

1588. Barneveld" bewerkt dat Maurits Stadhouder

wordt. . . . ibid.

Gedrag der Engelfchen. . . 203 't Verzoek der Lutheraanen afgeflagen, en

redenen daarvan. . . ibid.

J. Arminius, wordt Predikant. . 204

1589. Amfteldam ftemt, onder voorwaarden, in

de afkondiging van 't Plakaat tegen de Roomschgezinden. . . ibid.

Gelegenheid tot de Vaart op de Indien. 205

Scheepstimmermans Gild. . ibid.

Legplaats der Rotterdamfche Schuiten op het Rokkin. . . ibid.

De N. Z. Kapel tot den Godsdienst bekwaam gemaakt. . . • ibid.

Schoenlappers Gild. . . 206

1590. Gefchillen tusfehen Haarlem, Dordrecht

en Amfteldam. . . ibid.

Befluit tot het maaken van gefchut op de

Stads wallen. . . . ibid.

Dirk Volkertz. Koornhert. Zijn gedrag, enz.207 Joost Jansz. fterfr. . ." 209

1591. Een tier Leden van de Regeering aange¬

fteld, tot het opzicht over't verbeteren van den Diemerdijk. . 210

Keur tegen oproerige vergaderingen. Op

de Weverijen enz. . . ibid.

Cecilien Klooster gedeeltelijk vertimmerd. 201 Loterij ten behoeve van het Krankzinnighuis. . . . ibid.

£ 3 1592-