is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsteldamsche jaarboeken, behelzende de merkwaardigste geschiedenissen; welken, zo binnen de stad als daaromtrent, zijn voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ST J""EG1STER ,„

Staalhof opgericht. " r l<z

D.Biandsz Obiït. Fraxinus enLijdius'vrucht loos beroepen.

1593- Overeenkomst gemaakt op het ondeniou-

den der Dijkaadje. . . m De Stad verzet zig tcgen.de Verpachting van het Visch water -av

1594- Verfchil niet Brederode vereffend. '. ' ' Oétroi tot de tweede vergrooting, waar- 4

in dezelve belfond. b Oude Haarlemmeriluis vernieuwd. ' \\l Klein binnenlandsvaarders Gild opgericht ibid Onderneemmg van de Vaart oP de Oost-

indxen Yver van Planciüs daartoe. . ai7 Houtman's eerfte reis. ■f~J „M ^ Opmeer fterfr. Zijne fcl.riften. S

1595. Maatfchapij voor de Vaart „p de Oost¬

indiën opgericht, en eerfte Le;ien daarvan.

Schaarsheid van Graanen "

Den Lutherfchen wordt nog vrijheid "van

Godsdienstoefening geweigerd. »•/„•/ Reinier Kant fterft: in Nota. 17 Rasphuis ofMnnnenruchthuis gemaakt aóo Aankomst der Jooden. £ ?

1596. Amfteldam in zijne Voorrechten op Dee-

ncmarken herfteld. F ....

Eenige Schepen naar de West-Indien uitgerust.

SCfteCl1ïCrSh0ek' ftCe" alda'3r 'm de 'muurge-

ï^/'t ^ .°i£vind« der Oor^ttnl . %fd\ Het Tuchthuis met eenige Voorrechten voorzien.

'tSpin- of Vrouwen Tuchthuis od^rirhc Ju* t597. Ogichting W^Sc^Mul'^

Uitvoer van Graanen verboden. ' ■ ™t*

1597.