is toegevoegd aan uw favorieten.

Kronijk van Arnhem.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 230 )

floeg het vendel van Hopman Buih ook af, ende dit vertoornde den Graeff tot Nuenar dermate, dat bij Hem de volgende brief niet kon te rug gehouden worden.

Erentveste, Hoochgeleerde , Eer- ent» Achtbaire, ende Voorfichtige Lieve Bifondere ende Goede Vrienden.

Wij hebben uwe fchrijven , defen dach gedateert, wel ontfangen , ende konnen daeruijt niet anders fpeuren , dan dat een ieder nae zijnen eijgen kop ende fantazie regieren will, nietcegenllaende dat zijden bericht ofte gelegentheijt der faecken niet weeten. Dewijl het dan voor ditmaeï niet anders zijn kan , ende ghij luijden uwe weivaert felver niet wilt beter bedencken , foe moetten wij 't felve daer bij laeten blijven. J doch willen ons betuijcht hebben , daer V eenich ongemack door fulcke verfuijm overkome , dat aen onfTere vliet ende diligentie niet gemangelt heeft, gelijck Wy 't felve op ten tegenwoordigen Lantdagh wijders voorbrengen fullen. Sulcks hebben Wij U niet verhalden fullen, ende bevelen V hiermede den Almachtigen. Dat. Nim« meghen den 23. Februarij 1585.

Uwer geneigter guttes freunds , Adolff Graff zu Neuwenar.

Den