is toegevoegd aan uw favorieten.

Johanna van Montfaucon, romantisch tafereel uit de veertiende eeuw.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROMANTISCH TAFEREEL, ïè §

DE heremi et.

Ik begrijp uw blik. Gij zult mij nader leeren kennen, 't Zalu niet berouwen.

GUNTRAM.

Zijt gij de kluizenaar niet van 't gebergte, die ilnds ; jaaren in deezen omtrek bedelt ?

JlE HEREMIET*

Juist ! mijn baard , mijn bedelftaf, mijn kleed hebi ben menige, anders gefiootene, poort voor mij geopend. ] Ik ken nu de (beek rondsom: ik weet , waar ik zwijI gen moet en waar ik fpreeken mag. Hier — mag ik I fpreeken.

guntram, met groote verwachting. Zoo fpreek ! wie zijt gij ?

DE HEREMIET.

Morgen word gij de vertrouwde van mijn lot en ivan mijne ontwerpen; zij zijn rijk-beloonend en zeker: : ook ftaat het geluk aan mijne zijde ; want het lot bragt mijn geduchtften vijand , dien ik reeds lang te vergeefs nafpoorde, heden in mijne kluis.

guntram.

Wien?

de heremiet.

Estavajeh

guntram.

Hij uw vijand ? waarom ?

de heremiet.

'Er wordt een halve nacht toe vereischt, om u in mijn geheim intewijden. Thans gebiedt mij een ftervende dat ik mij fpoede.

g u n-