is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van den afval der Vereenigde Nederlanden van de Spaansche regering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEK

ïï"4 DE AFVAL DER

kind den toekomenden groten man onc, dekte , hield hem negen jaren in . zijn gezelfchap , verwaardigde hem mee zijn eigen onderwijs in zaken van regeling, cn vereerde hem met een vertrouwen boven zijne jaren. Hem alleen was het vergund bij den Keizer te blijven , wanneer deze aan vreemde gezanten gehoor gaf: een .bewijs, dat hij reeds in zijn vroege jeugd moet begonnen hebben den roemrijken naam van zwyger te verdienen. Zelfs fchaamde de Keizer zig niet, openlijk te bekennen , dat deze jongeling hem meermalen raadflagen had opgegeven, die aan zijne eigene fchranderheid ontglipt waren. Wat mogt men niet verwagten van den geest eens mans , die in zodanige fchool gevormd was % en wat niet van het hart van dien man , welke reeds als kind, zo nabij- den troon, niet had opgehouden een goed mensch te zijn !

Willem was drie-en . twintig jaren oud, toen karel afftand van de regering deed, en had reeds twe openbare bewijzen der hoogfle agting van dezen ontvangen. Hem was met uitfluiting van alle de Groten aan het Hof, den hoogstaanzienlijken post opgedragen, om de keizerlijke Kroon aan ferdinand overtebrengen. Toen de Hertog van Savojen, welke over het Keizerlijke leger in de Nederlanden