is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van den afval der Vereenigde Nederlanden van de Spaansche regering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

442 DE AFVAL DE II

ïff.

boek,

leger in zijne vaste ftad Vianen aan de Lek, over welke hij zig de regten van Oppermagt aanmatigde , en welke hij Ipoedig in ftaat van verdediging bragt, om hier ene verfterking van het Verbond, en den uitflag van nas sa u's onderhandelingen aftewagten. De Krijgsbaniere was nu opgeheven, overal werd de trom geroerd; allerwegen zag men krijgsvolk trekken , werd geld ingezameld, werden foldaten geworven. De Onderhandelaars van beide zijden ontmoete ten elkander dikwijls in de zelfde plaats ; en naaulijks hadden de Aannemers en Wervers der Landvoogdes ene ftad verlaten , of zij moest" van de Makelaars des Verbonds dezelfde geweldadigheid ondergaan (*).

Van Valenchijn vestigde de Landvoogdes hare aandagt op 's Hertogenbosch , in welke ftad de Beeldenftormers nieuwe baldadigheden gepleegd hadden, en de aanhang der Protestanten tot ene fterke meerder^ heid was geraakt. Om de burgerij langs enen zagten weg tot het innemen van bezetting overtehalen, zond zij den Kanfelier scheif van Braband, met enen Raadsheer merode van Petersheim , dien zy tot Bevelhebber der Stad gefchikt had, als

(*) TlIUAN 524. STRADA l6<>. J-tG L. acSj, HOPPER. Epist. 3,