is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van den afval der Vereenigde Nederlanden van de Spaansche regering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 DE AFVAL DER

III.

boek

welke ;hcm tot hunnen aanvoerder benoemd hadden , tegen den Graaf van Megen , die in flagorde op de Stad aantrok , en ontving dezen zo wel met grof gefchut, dat megen onverrigter zake moest aftrekken. De Landvoogdes liet vervolgens hare Gezanten door enen Geregtsbode terug eifchen, en « in geval van weigering, de Stad met een beleg dreigen; dog van bomberg bezettede met zijnen aanhang het Raadhuis , en dwong de Regering, hem de fleutels der Stad overteleveren. De Geregtsbode werd met fpot afgewezen, en aan de Landvoogdes door hem geantwoord , dat men het op het bevel van brederode zou laten aan' komen, hoe met de gevangenen gehandeld moest worden. De Bode , die buiten de Stad ftil hield, verfcheen nu om hun den Oorlog te verklaren , 't welk egter nog door den Kanfelier belet werd (*) « Na den mislukten aanflag op 's Hertogenbosch , wierp de Graaf van Megen zig binnen Utregt, om een zelfde oogmerk van brederode met die Stad voortekomen. Deze Stad, welke van het leger der Verbondenen, dat niet verre van daar bij Vianen lag, veel had te lijden , nam hem met ope-

(*) ThUAN. 525. STRADA i70. BURG,

423. 424. 427. 428. vigl. ad HOPPER. Epist.