is toegevoegd aan uw favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 455;

Den 7. November 1556. PRESENTEN,

7. Ntv.

Den Heere van Obdam, Jacob v'ander Duyn,

als Edelen. Arent Cornelifz,

Van Dordrecht. Mr. Lambrecht Jacobfz,

Van Haerlem, Jan Sasbout, Burgemeefter ,

ende

Mr. Adriaen van Leyden,

Van Delf. Dirck vander Does ,

ende

Mr. Jacob de Milde,

Van Leyden. Sybrandt Ocko, Burgemeefter , Mr. Adriaen Sandelyn,

ende Mr. Jan Prince,

Van Amfterdam. Simon Gerritfz, Burgemeefter , ende

Jan Dirckfz "t Hoen, Vander Goude.

DE voorfz Staten hebben geaccordeert de verzegelinge ter fomme van twee hondert duyfent guldens, mits hebbende de gewoonlycke ende behoorlycke Brieven van indemniteyt, ende verklaren geen verdere verzegelinge te mogen doen, overmits fy niet en weten wat pretenfe Vryen noch onwilligh fullen blyven hare portie op te brengen, ende dat oock eenigeinbreuck van Dycken ofte inundatie foude mogen gefchieden, ende mitsdien de geconfenteerde penningen niet ten vollen opgebragt en fouden mogen werden, ende fulcks hare dagen van betalinge, volgende hare Obligatie, niet en fouden mogen houden.

Ff 4

Is

Beroerende de ver. zegelinge ter fomme van twee hondert duyfent guld.