Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAANDAGS SA MEN SPR A AK JE

T U S SC HEN

GEERTJE en DIEWERTJE.

No. 12.

GEERTJE. /""^Oeije morge Diewcrc, flaper\jt dendaniël ineit al weer een klugt, die ik je voorlede week heb vergete ce vereeile, en die ik gevallig zelfs van verre gezien heb, vvyl ik ia de nagt laiu van een goed gezei fchup ai" kwam.

DIEWERTJE. We! wat zei dat weer weezen, mogeh k weer een of ander heldendaad van de Notabele klante, raai, ik het niet?

GEERTJE. Je bent 'er juyft agter, ik zei 't je kort vertelen; je weet dat een maandag over agt dagen de Conipanjie No. 17. 's avonds heidopgetrokke, nouw kenje zoo wel as ik eenige van die fchutters jongens, daj.r onder, (of anders ziet het Schutters boekje maar is na} deeze .wagt word foagts teege vier uuren afgelofl, en dan pleeg de gewoonte te weezen (toen je nog ordentelyke Burgers onder de wagt hadj dat ieder een ftil na zyn huysging; maar neen hier was het zoo niét,

een koppel fchutters jongens wilde haar helde moet betoonen, deeze gaan ten minite met 'er twaalve (want 't was donker wy konne zoo net niet zien, mogelyk zyn er meer geweeft) na 'c huys van onze Sotitelt daar 4e Haan onze eerfte voorrtandtr van de goeje zaak in woont, daar kommen Je maken zy een geweld van monfie den duyvel zy trapte en floege op de deur, eii riepe rege het domme huys met de groofte vloeke er. gcwelt, komt'er .maar uit oranje blixem komt'er uit jouw tonnetjefe foef, komt.hier dan hakke we je an vier kertiere, een leeve maaktefe (met een woord) dat as je 'er by ge weeft was zou je gevraag: hebbe, hoe is 't mogelyk kan God gedoge dat 'er nog zukke monfters in 't lund hulsvcfte. DIEWERTJE. Maar laat ik is vraage kw tta onze goeje vriend de Haan niec voor den dag?

GEERTJE. ) Wel of hy ook mal Wa^ de man 1 is die ftükjes ui zoo gewoon, tter

Sluiten