is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve of eenige aanteekeningen wegens het planten op duinen van Raaphorst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 97 )

' CO NC Ë PT door

HENDRIK HORSMAN, om in de Graaflykheids - Zeeduinen eenige bekwadme plaatfen aanteleggen tot KoornLandcn en Houtgewas.

Sedert eenige jaaren heb ik, op ordre van Haar Ed. Mbg. de Hecren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en WestVriesland, eenige kleine gcdeeltens van de Zeeduinen bezyden de Scheveningft weg gelegen, laaten omdelven en met Hout beplantenwelke gedeeltens, niettcgenftaande eenige derzelven vry hoog zyn geleegen, egter zeer wel: wasfchen.

Zo vindt men ook van dë Schevenirtgfe weg af tot Wasfenaar toe, meer dan twee - duizend mergen lands tusfehen de duimen gelegen, welke bekwaam zouden zyn tot Houtgewas, en meer dan duizend mergen die bekwaam re maken zyn om goed Koorn op te teelen, het zy Rogge, Gerst, Haver, Boekweit, ofwel Aardappelen: ofte ook zodanig ander Graan, als Cl met