is toegevoegd aan je favorieten.

Reglement en ordonnantie op de crimineele justitie [...] voor den geregte van 'sHertogenbosch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dienen van In* tendith.

tWat daar by te voegen en fa,, te tiarreeren.

( 114 )

Perfoon na de tweede Citatie compareerd, en in continenti bewyst, dat hy geen kennis kan gehad hebben van de gedaane Citatien , of buiten ftaat is geweest s uit hoofde van wettige abfentie, op de refpective bepaalde tyden in Perfoon zich te fisteeren , zal aan hem ten zynen verzoeke verleend worden purge van de gedecerneerde Defaulten met de effecten van dien, uitgezonderd alleen, dat hy gehouden zal zyn te betaalen de kosten, op de Citatien en Defaulten gevallen,

I X.

Den Hoogfchout zal uiterlyk binnen een maand, na dat Schepenen het derde Default en een vierde Citatie zullen hebben geaccordeerd, en de gemelde Citatie, met interval van veertien dagen, zal zyn gefchied, ter Crimineele Rolle dienen van Intendith.

X.

De gedaane Citatien en Relaafen, zullen by den gemelden Intendith moeten worden gevoegd , en wyders daar by genarreerd het fait

of