is toegevoegd aan je favorieten.

Reglement en ordonnantie op de crimineele justitie [...] voor den geregte van 'sHertogenbosch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O "5 )

of de faiten, den Defaillant ten laste gelegt, met applicatie van de Bewyzen tot ieder fait, het welk de Hoogfchout magtig heeft kunnen werden.

X I.

Wanneer de Proceduure tegens zoodanige fugitiven , latireerenden en ingedaagde Betigten, by contumacie is voldongen, en in ftaat van wyzen gebragt, zullen Schepenen , na behoorlyk examen , Recht en Juftitie adminiftreeren, en den Gedaagden by Ediéte en Defaillant verfteeken van zyn Exceptie Declinatoir, Dilatoir, Peremptoir, Weeren en Defenfien, en wyders, de zaak daar toe gedisponeerd zynde, hem by contumacie voor altoos bannen, het zy uit het Diftriét. van de Generaliteit, het zy uit de Stad, deszelfs Vrydom en Meyerye, mitsgaders condemneeren in de kosten van den Procesfe, met by voeging, dat, in handen van de Juftitie gerakende, nader tegens hem zal werden geprocedeerd, zullende het voorfz. Vonnis ter behoorlyke en gewoone Plaatfe worden geaffiP 2 geerd;

Hoedanig te vonnis/en.