is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglement en ordonnantie op de crimineele justitie [...] voor den geregte van 'sHertogenbosch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIII.

En in cas by Examen van den voornoemden Intendith, en daar by gevoegde Bewyzen , of uit andere Stukken, voor de Gecontumaceerdens , by fuggestie overgegeeven , zoude mogen blyken, dat de voornoemde een of andere Gecontumaceerdens geheel onfehuldig zyn 9 zullen dezelve kunnen worden geabfolveerd, dog niettemin altoos in de kosten moeten wor> den gecondemneerd.

x i v:

Alle Vonnisfen, tegens Gecontumaceerdens geweezen, zullen, in cas dezelve geapprehendeerd worden, of zich fisteeren, worden gehouden ,. als niet geweezen , zoodanig dat tegens hun op nieuws, in voegen als hier vooren, zal worden geprocedeerd , des blyvende altyd gehouden, de kosten der voorige Proceduures te betaalen*

X V.

Niet te min zal in dit geval, wanneer de ih p o. Gon-

TFdnncer de Ge» eontumaceerden kunnen worden ge* alfplveerd.

Zoo Gecontumaceerden geapprehendeerd worden, of zich fisteeren , word op nieuws ge' procedeerd.

Blyvende''egt er het