is toegevoegd aan uw favorieten.

De spiegel der jeugd of Nieuwe Fransche tiranny, zynde een beknopt verhaal van den oorsprong en voortgang der Fransche onlusten, ten tyde der revolutie in Vrankryk.