is toegevoegd aan je favorieten.

Over de volksverlichting.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i68 )

Voorzienigheid zich tegen uwe bedoelingen verklaars , wanneer 'cr zich menig eene gansch. onvoorziene hindernis , welke uit den weg * te ruimen niet in de magt van menfchen ftaat , zich hier of daar vertoonen moge. De Almagtige beminde nimmer de duisternis. Hij wil nooit iets, dan licht. Wanneer de zon des morgens met moeite door de nevels henen dringt , en flegts zeer fpade ten voorfchijn treedt; volgt hier op een der heerelijkfte herfst • dagen , waarop de zon met geen enkel wolkje omgeven wordt. Een Freiirik, een Catharina , een Biskari en zo menig een van eenen gelijken rang , toonden dit door daaden ,. dat de mensch in waarheid alles kan verrigten, indien hij het flegts verkiest; ja dat hij zelfs te midden van den zwartften middernagt in ftaat is een fchitterend licht te verfpreiden. Standvastig, onwrikbaar ten aanzien van het oogmerk , en even buigzaam als een kind met betrekking tot de middelen , die men ten dien einde bezigt ; op alles , waartoe de geest uws volks u fchijnt te leiden , op eiken fchok , dien de Voorzienigheid veroorzaakt, ten uiter»

ften