is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over het Danssen.

157

B Geenszins, maar hoe meer voordeelen ik bi] een vermaak verëenigd zie, zo veel te eer verkieze ik het zelve , en hoe meer naadeelen of gevaar ik 'er bij ontdei;ke , zo veel te langer fta ik in bedenking , om het zelve te genieten.

A. Zeer wijs en voorzichtig gedaan. Maar het dansfen heeft veele gewigtige voordeelen boven menig ander vermaak; bij voorbeeld: boven het kaartdam- en fchaakfpel : het bevordert doör beweeging de gezondheid , de transpiratie.

B ó Hoe veelen hebben hunne gezondheid niet voor altijd bij den dans verlooren ! Eene mijner vriendinnen heeft 'er de teering van gezet , doordien z\,, verhit zijnde , te fchielijk eenen verkoelende dronk deedt ; eene andere vondt fpoedig heur graf, door enkel onbedagt op een' togt te gaan zitten ; een mijner vrienden danste zich eene bloedfpuuwing op den hals , en het geen dit gevaar nog vergroot , is , dat de danspartijen veelal in den winter gegeeven worden , wanneer de buitenlucht zo zeer verfchilt van de kamerlucht en zo naadeelig is naa verhitting: dan wandele ik liever of kegele , kolve en fpeele op het billard voor mijne gezondheid. Voor het kaartfpel ben ik ook juist niet fterk ingenomen , en wat het dans- en fchaakfpel j betreft , het denkvermogen gewint er ten minften bij , terwijl ook alle zinlijke vermaaken niet dezelfde voordeelen hebben of hebben kunnen.

A. Het naadeel voor de gezondheid uit het dansfen ontfpraitende , kan men door een voorzichtig gedrag vermijden , en bij het kegelen, kolven