is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen tot het menschelijk geluk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over. het Danssen. 159

lijdelijk , dat men , voornaamlijk wanneer men nog Jong is en warm bloed heeft , niet ophouden kan. Voor oude lieden is dit gevaar zeekerlijk niet groot, maar die verfchijnen ook het minst op danspartijen; ten zij de een of ander doctor hun mogt aangeraaden hebben , om de miltzugt eens voor een paar oogenblikken weg te dansfen.

A. Men kan evenwel niet altijd alléén zijn , flagchende) niet altijd, met Nebucadnesar, op de weide gaan; men wil in het gezelfchap weezen: wij weeten echter , hoe het veelal op de gezelfchappen gaat ; men fpeelt , men drinkt of. men lastert daar ; door eenen vrolijken dans, nogthands worden deze misbruiken weggenomen ; want men heeft 'er geen' tijd toe. —

B. Zacht vriend ! daar loopt uw mond uwe ge. dachten een weinig vooruit. Vindt men op de Bals ook de fpeeltafels niet ? Zoekt men 'er waarlijk de dronkebollen te vergeefsch? Wordt op eene danspartij niet gelasterd ? De kwaadfpreekendheid weet overal ftof te vinden , al zou men ze ook maar zoeken in de kleeding of houdingen van dezen of geenen, en al moest men 'er eenige ooaenblikken toe opfpooren, die anders tot tusfchenpoozingen bij den dans gefchikt zijn. Ik heb kwaadfpreekers, meer dan eens, zo druk bezig gezien, zelfs midden in den dans, dat zij vergaten, op hun beurt de behoorlijke touren te maaken.^ Ook fchen ik weinig vermaak in de verkeering met gezelfchap van eenen zo laagen aart, dat men het, door het dansfen, als door een

Zepesukoe. M mid.