is toegevoegd aan uw favorieten.

Ordre van procederen voor de gerichten der heerlykheid Wedde en Westerwoldingeland, Bellingewolde en Blyham cum annexis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(78 )

zamen met overroeping der geintrefieerden of de Volmagten in oogenfchyn te neemen, en daar in te disponeren : ook zal de Droft, bevindende eenige defecten aan wegen, bruggen en andere publicque werken, de Richterenen die geene, die de directie daar over competeert , mogen gelaften het zelve binnen zeekeren tyd te verhelpen en, zulks niet gefchied zynde, het zelve op hunne koften uitbefteeden.

.,-i;>7ü niïhpW aaiio*' ~3b ^ictooMoi bi . nao.

De Richteren zullen zorge dragen, dat de vonders, voetpaden &c. ineen goede orde worden gehouden, en die geene, welke daar over de fchouw competeert, tot hunnen pligt houden, en daar in manquerende voor het Breukgericht doen citeren om gecorrigeerd te worden, en , indien bevinden , dat door eenig toeval eenig vonder of iets anders is gebrooken , of onbruikbaar geworden, dezelve gelaften zulks ten fpoedigften te doen herft ellen.

C I.

En, alzo Ons is voorgekomen, dat de Putten aan publyke wegen en in tuinen op zyn beft zyn voorzien met een dekzel, het welk veeltyds open ftaat, waar door ongelukken zyn veroorzaakt, zullen de Richteren aan die geene, aan wien zulks competeert, gelaften, om binnen 2,'maanden zodane putten met hout of ftee-

nen