is toegevoegd aan je favorieten.

Ziel der schriften van Lutherus. Of Uittrekzel uit zijne werken. Tot kennis van zijne leere.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJBELTAAL. OVERZETTINGEN, axi

gen: Het geen iemand niet wel verftaat en kent, daar yan zal hij ook niet goed konnen fpreeken.

De zin der woorden of de fpraakkonst wordt dus gemaklijk, wanneer men de zaaken recht verftaat, gelijk horatius ook leert, dat de woorden gemaklijk volgen, wanneer de zaak recht begreepen, ingezien en overwogen is. Maar wanneer men geen kennis van de zaaken heeft, zijn ook de woorden vruchtloos, hoe zeer men ze ook verftaat. —

Dit echter moet men zoo niet uitleggen, of zoo niet opvatten , als of ik de fpraakkonst verwierp, die zeer noodzaaklijk is. Maar ik wil Hechts zeggen : Indien iemand nevens de Grammatica ook niet de zaaken in de Schrift beftudeert, zoo zal hij een flecht leeraar worden. — Want eenen leeraar of Predikant moeten de woorden volgen en toeneemen uit het hart, en niet in den mond. T. a.p. Hoofdft: XVI.

Hier moet men acht geeven op de manier van fpreeken, welke mozes gebruikt. Hij noemt hier dat geene den zegen, het geen de Filofofen vruchtbaarheid noemen. T. a. p. Hoofdft. I.

„ En Hij blies in zijn aangezicht eenen leeyendigen „ adem". Aan deeze woorden moeten wij ons gewennen, want zoo zijn wij niet gewoon te fpree. ken.

„ Eet het vlecsch niet, waar in de ziel is". — Zoo zullen wij ook hooren in het XII Hoofdft., hoe abraham en loth met alle hunne haaye, —! en de zielen, die zij geteeld hadden, uittogen. En, hoe j akob met 70 zielen na Egypten trok. Dit konO a nen.