is toegevoegd aan uw favorieten.

Ziel der schriften van Lutherus. Of Uittrekzel uit zijne werken. Tot kennis van zijne leere.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

214 GEZUIVERD KRISTENDOM.

God, waar in de Geest de weereld om de zonde beftraft. Wanneer de zonde erkend is, hoort men van de genade van kristus. In het zelve woord komt de Geest en fchenkt het geloof — daarna volgen de doodiging, het kruis en de werken der liefde. Over de Kerkvergaderingen en Kerken. 1539.

Dit is de rijke genade van het nieuwe Verbond, en de algoedertieren bermhartigheid des eeuwigen Vaders , dat wij door Doop en Boete beginnen vroom en rein te worden. Het geen echter bij ons nog overgebleeven is van de zonden, die verdreeven moeten worden, houdt Hij ons ten goede om de begonnen vroomheid, de gedurige ocffening, den ftrijd en het afleggen der zonde, en wil ons dezelve niet toerekenen, fchoon Hij 'er het recht toe had, tot dat wij volmaakt zuiver worden. Daarom heeft Hij ons kristus gegeeven, die zonder zonde is, en ondertusfchen voor ons tusfehen treedt, tot zoo lang wij ook, Hem gelijkvormig, geheel heilig worden. Onderwijl moet de vroomheid van kristus voor Gods oogen ons dekkleed zijn, — dat om zijnen wil niet worden toegerekend de overige zonden dier geenen, die aan Hem gelooven. — Rom. IV.

Hier zien wij duidelijk, dat 'er zonde overblijft; maar zij wordt ens niet toegerekend. En wel om de twee gemelde redenen. De eerfte, dat wij in kristus gelooven, die door het geloof onze voorfpraak is, en de zonde bedekt met zyne onfchuld; de andere, om dat wij tegen dezelve onophoudelijk ftrijden, om ze uit teroeijen. Want waar deeze twee

re-