is toegevoegd aan je favorieten.

Menschkunde. Of Verzameling van de beste en voortreflijkste waarnemingen en ondervindingen over de menschen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEMENGDE WAARNEEMINGEN. 173

X.

/SCHETZEN VAN TWEEDERLEI SOORT VAN MENSCHEN: DOMKOPPEN DOOR OPVOEDING,

E<r zijn eenige eenvoudige en onwetende menfchen, welke ten deelcn gebooren, ten deelen gemaakte domkoppen zijn. De eerfte zijn door in- en uitwendige werktuigen om te den* ken en te gevoelen van natuure ftomp; zij hebben geene kragt uit hunne natuur, en ik geloof niet, dat 'er eene wijze van opvoeding in de waereld is, welke het vermogen zal hebben, om van de zodanigen iets meer dan ten hoogften middelmatige, alleen voor 't gewoone, bijzonder voor 't werktuiglijke leven eenigzints bruikbare menfchen te vormen. De andere integendeel heeft de natuur in 't geheel niet als eene itiefmoeder, maar eenige van hun wel degelijk met uitneemendemilddaadigheid in kragt en bekwaamheid uitgerust; maar hun ongeluk wil dat deze aanleg niet ontwikkeld word , of, het geen erger is, door eene onregelmatige en verkeerde opvoeding verdorven word. Laat ons den laatften Domkop, den eerften Botterik noemen.

De

BOTTERIKKEN UIT DE NATUUR.